Акціонерам АТ “ГІПСОВИК” » АТ ГІПСОВИК - виробництво гіпсу в Україні

Акціонерам АТ “ГІПСОВИК”

Протокол про підсумок реєстрації акціонерів

Оприлюднено 21 квітня, 2023

Протокол підсумків реєстації
Кам’янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК»

Бюлетень для кумулятивного голосування

Оприлюднено 27 березня, 2023

Голосування на річних загальних зборах
Кам’янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК»
починається 27 березня 2023 року та завершується 31 березня 2023 року о 18 годині 00 хв.

 

Бюлетень для голосування

Оприлюднено 23 березня, 2023

Голосування на річних загальних зборах Кам’янець-Подільського акціонерного товариства «ГІПСОВИК» починається 23 березня 2023 року та завершується 31 березня 2023 року о 18 годині 00 хв

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (дистанційно)

Оприлюднено 01 березня, 2023

Кам’янець-Подільське АТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні

збори акціонерів відбудуться дистанційно 31.03.2023

 

Інформація щодо недоцільності проведення Загальних зборів акціонерів.

 

Оприлюднено 19 травня, 2022

Кам’янець-Подільське АТ «ГІПСОВИК»

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 02 вересня, 2021

Кам’янець-Подільське АТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що позачергові загальні

збори акціонерів відбудуться 01 жовтня 2021 року о 11.00.год.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 16 квітня, 2021

Кам’янець-Подільського АТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів 16 квітня 2021 року не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 12 березня, 2021

Кам’янець-Подільського АТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2021 року о 11:00.год.

Позачергові загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 19 червня, 2020

Кам’янець-Подільське АТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 липня 2020 року о 11:00.год.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів.

        17.03.2020 Повідомлення про річні загальні збори акціонерів.

Загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 13 лютого, 2020

Кам’янець-Подільське АТ «ГІПСОВИК» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 березня 2020 року об 11 годині 00 хвилин,

       13.02.2020.Позачергові загальні збори акціонерів.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 14 березня  2019 р.

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2019 року об 12:00.год.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 07 березня  2018 р.

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року о 12.00.год.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 01 лютого  2017 р.

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 березня 2017 року о 12.00.год.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 01 лютого  2016 р.

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 березня 2016 року о 12.00.год.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 04 березня, 2015

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2015 року о 12.00.год.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 26 березня, 2014

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 04 квітня 2014 року о 12.00.год.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 23 березня, 2013

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 05 квітня 2013 року о 12.00.год.

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 13 березня, 2012

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2012 року о 12.00.год.

Позачергові загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 12 січня, 2012

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 лютого 2012 року о 12.00.год.

Позачергові загальні збори акціонерів

Оприлюднено 25 Травня, 2011

Кам’янець-Подільське публічне акціонерне товариство «ГІПСОВИК», що знаходиться за адресою: 32307, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, провулок Індустріальний, 1 (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 червня 2011 року, о 12:00 в актовому залі за місцем знаходженням Товариства за адресою: м. Кам’янець-Подільський, провулок Індустріальний, 1, Україна.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 11:30 до 12:00 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складатиметься 15 червня 2011 року.

На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства виносяться наступні питання: 1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків шляхом їх закритого приватного розміщення. 2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. 3. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК» та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення додаткових акцій Товариства. 4. Визначення уповноваженого органу Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК», якому надаються повноваження затверджувати результати закритого (приватного) розміщення додаткових акцій та примати рішення, пов’язані з закритим (приватним) розміщенням додаткових акцій. 5. Визначення вповноважених осіб Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК», яким надаються повноваження виконувати дії щодо закритого (приватного) розміщення додаткових акцій. 6. Затвердження принципів корпоративного управління Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК».

Інформація стосовно зміни статутного капіталу: Мотивами збільшення статутного капіталу є поповнення обігових коштів. Збільшення статутного капіталу проводитиметься шляхом додаткового випуску 8 000 000 (вісім мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 копійок кожна загальною вартістю 2 000 000 (два мільйона) гривень. Розмір збільшення статутного капіталу Товариства складає 3 427 180 (три мільйона чотириста двадцять сім тисяч сто вісімдесят) гривень. Акції додаткового випуску розміщуються серед акціонерів Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додатковий випуск акцій. Дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються. Акції реалізуються та розподіляються за договорами купівлі-продажу. Акції оплачуються на підставі укладених договорів купівлі-продажу. Відкрита підписка на акції не передбачена. Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється у два етапи: Перший етап: з 31 серпня 2011 року по 20 вересня 2011 року; Другий етап: з 21 вересня 2011 року по 11 жовтня 2011 року. Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами статутного капіталу – відшкодування власникам збитків, пов’язаних зі змінами статутного капіталу, не передбачається. У зв’язку з цим пропонується наступний проект змін до Статуту Товариства: 4.1. Статутний капітал Товариства становить 3 427 180 гривень. 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції існують у бездокументарній формі. З документами щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 16 червня 2011 року, о 12:00, до їх проведення можна ознайомитися за місцем знаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар Мендерецький Микола Болеславович.

10.05.2011р. Наглядова рада Кам’янець-Подільського ПАТ "ГІПСОВИК"

Річні загальні збори акціонерів.

Оприлюднено 09 Березня, 2011

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2011 року о 12.00.год. в актовому залі товариства за адресою:провулок Індустріальний, 1,м. Кам’янець-Подільський,Хмельницька область, 32307, Довідки за телефоном (03849) 3-18-73

На голосування у річних загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:1. Затвердження річного звіту Товариства,2. Розподіл прибутку і збитків Товариства,3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (правління), звіту ревізійної комісії.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем проведення загальних зборів акціонерів 22 квітня 2011 року з 11.30 до 12.00. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі обов’язково мати: документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, для батьків дітей – свідоцтво про народження.

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 22 квітня 2011 року, о 12.00. год., до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в кабінеті корпоративного секретаря, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Мендерецький Микола Болеславович.

09.03.2011р. Наглядова рада Кам’янець-Подільського ПАТ "ГІПСОВИК"